Istanbul

Istanbul je největší turecké město a je proslulý především jako město, které se rozkládá na dvou kontinentech. Istanbul je také důležitou obchodní křižovatkou a bránou do Orientu. Město bylo založeno v době antiky jako malá osada, největší rozmach zaznamenalo v době východořímské říše, kdy se stalo její metropolí. Do historie se Istanbul zapsal pod různými jmény: Byzantion, Konstantinopol nebo Cařihrad.

Map

Bospor (1 posts)
Center of Istanbul (1 posts)

User login